OBJECTIU TURLIT

L’objectiu principal d’aquest projecte és analitzar el potencial de diesòptims per a la recreació nàutica des del punt de vista climàtic a diferentsmunicipis costaners de la Província de Tarragona. L’assoliment d’aquestobjectiu principal s’obtindrà mitjançant cinc objectius secundaris:

OBJECTIU 1

Realitzar les jornades amb els stakeholders per conèixer com les variables meteorològiques i climatològiques afecten a l’activitat (si les condicions sanitàries ho permeten), ai í com per estructurar la resposta dels agents territorials als efectes del canvi climàtic.

OBJECTIU 2

Compilar la base de dades climàtiques necessària. Per les dades d’onatge es tindrà en compte el registre de dades de Puertos del Estado (boia Costa de Tarragona) així com els punts SIMAR. Per l’estudi dels vents es combinaran les dades SIMAR i les del reanalisis ERA-5.

OBJECTIU 3

Crear indicadors que recolzin la presa de decisió en la realització de l’activitat.

OBJECTIU 4

Determinar el potencial de dies òptims per a les activitats de recreació nàutica i proposar estratègies de resiliència climàtica i promoció de les activitats naútiques i turístiques.

OBJECTIU 5

Difusió dels resultats per a promoure la presa de decisions climàticament intel·ligents en el sector turístic litoral.

OBJECTIU TURLIT

Les destinacions turístiques han d’adaptar-se tant a la recuperació post-COVID19 com a l’emergència climàtica per tal de mantenir la competitivitat i la seva adequació a la contemporanitat.

OBJECTIU TURLIT

Prioritzar l’adaptació al Canvi Climàtic així com planificar una bona gestió de recursos.

OBJECTIU ODS

Els Objectius del Desenvolupament Sostenible, són una bona guia per al desenvolupament d’una destinació turística [Boluk, 2019].

ODS

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El projecte TURLIT contribueix i s’afegeix al conjunt d’accions globals internacionals que vetllen i garanteixen la prosperitat de tots els habitants del planeta.Asumint els objectius que es van establir al pla mestre del 25 de setembre de 2015 a la seu de Nacions Unides per conseguir un futur sostenible.

TURLIT Promou els ODS:

ODS 3.

SALUT I BENESTAR

+Info
ODS 8.

TREBALL DECENT i CREIXEMENT ECONÒMIC

+Info
ODS 12.

PRODUCCIÓ i CONSUM RESPONSABLE

+Info
ODS 13.

ACCIÓ PEL CLIMA

+Info
ODS 14.

VIDA SUBMARINA

+Info