RESULTATS TURLIT

1. Base de dades de vent i onatge

En aquest enllaç es troben els registres de vent i onatge

2. Potencial climàtic per les activitats aquàtiques esportives

Informes amb resultats / Documentació del projecte

En aquest apartat de la web trobareu els informes i materials resultats del projecte per si voleu aprofundir-hi. Dintre de tota la documentació disponible trobareu, l'informe realitzat sobre el potencial climàtic per a les activitats aquàtiques esportives al litoral de la província de Tarragona i el recull de premsa relacionat amb el projecte.